Jag har arbetat med förtroende i olika former sedan mitten av 90-talet och är övertygad om att förtroende är den nya valutan i en digital värld. Det som inte kan digitaliseras kommer att bli alltmer värdefullt - och förtroende är i högsta grad något som handlar om människor.

Idag är det mer relevant än någonsin och definitivt en styrelsefråga med en fast punkt på styrelsens agenda. Förtroendekapital är inte något mjukt och fluffigt utan något hårt och mätbart som har ett värde både i resultaträkning genom omsättning (vad är ett företag utan kunder?) och i balansräkningen genom goodwill.

Enligt Edelmans förtroendebarometer sjunker förtroende för näringslivet på ett sätt som är skrämmande. Detta började 2009 med finanskrisen i USA och har fortsatt därefter. 

Förtroendet är lågt för att företag förväntas att göra rätt för sig och det upplever man att de inte gör. Exempel på det är höga löner och bonusar till chefer, flytt till ett annat land för att slippa betala skatt, att ta och ge mutor.

Företag gör inte det de säger att de skall göra, man talar mycket och vackert men det finns ingen substans under ytan. Detta har pågått under en längre tid och nu har människor tappat förtroendet och slutat att lyssna.

Verksamheter behöver ha ett tydligt syfte för att vara trovärdiga och syftet behöver vara mer än att bara göra vinst. Affärsnytta ihop med hållbarhet och socialt ansvar kan låta uttjatat men nu gäller det på riktigt om vi vill attrahera morgondagens talanger och bygga lojala kundrelationer.

Förtroende påverkar:

  • Kunders vilja att köpa våra varor och tjänster, nu och i framtiden
  • Medarbetarnas stolthet att arbeta för oss
  • Investerares förtroende och villighet att investera i vårt företag
  • Vår kommunikations trovärdighet

Har du råd att inte bygga förtroendekapital?