...och kärnkompetens i att bygga och bibehålla ett reellt förtroendekapital. Med erfarenhet från ledande positioner inom handel, både internationellt och i Sverige, har jag fokuserat på det värde som skapas genom att bygga förtroende i alla led i företaget, internt och externt.

I den snabba digitaliserade värld vi lever i idag...

...tenderar produkter och tjänster att bli alltmer likvärdiga och konkurrensen är hård. Förtroendekapital är avgörande för att skapa värde genom lönsamma och lojala kundrelationer. En kund som känner förtroende blir lojal, återkommer och rekommenderar företaget/produkten till andra. I en tid som präglas av ett konstant brus blir personliga rekommendationer alltmer värdefulla. Förtroendekapital kan uppfattas som ett mjukt koncept men är i verkligheten något hårt och mätbart som syns i balansräkningen.

Läs gärna mer om mig och följ mina artiklar samt inspirationstips på LinkedIn

 

Citat och boktips

 

Ayn Rand
"Atlas Shrugged"

Publicerad 1957 men lika aktuell idag. När jag läste den första gången 1990 lade boken grunden till mitt intresse och min passion för förtroendekapital, jag förstod det bara inte just då. Den bästa bok jag läst och en av få böcker jag har läst om vid ett flertal tillfällen.

— I en värld som hastigt faller samman på grund av girighet, oärlighet, självfokus och reaktivitet – finns det ett fåtal människor och framför allt en man som vägrar att acceptera detta.

Stephen Covey
"The speed of trust"

I denna bok får du insikt om att förtroende inte är ett mjukt och luddigt koncept, det är i allra högsta grad något som påverkar lönsamheten. Förtroende och snabbhet hänger ihop – har du lågt förtroende inom företaget tar allting lång tid vilket i slutändan blir en kostnad som belastar resultaträkningen. Är förtroendet högt går allt snabbare, kostnaden minskar, förtroendekapital byggs och skapar värde i balansräkningen.

— "When you make a commitment, you build hope. When you keep it, you build trust"

Simon Sinek
"Start with why"

Företag kan oftast lätt beskriva vad man gör och hur man gör. Men varför är svårare. Först när varför är tydligt byggs ett starkt varumärke och ett genuint stabilt förtroendekapital. Simon Sinek finns även på Ted.
Under tiden jag läste boken funderade jag mycket på mitt ”varför”. Varför arbetar jag som professionell styrelseledamot och förtroendekapitalist?

— "För jag vet att styrelser som fokuserar på att bygga ett reellt förtroende-kapital skapar långsiktigt värde. Detta värde hör hemma i företagets balansräkning.” - Kristina Lilja Jarring