Förtroenderikt ledarskap - workshop

Tror du som jag att förtroende är avgörande för att bygga en hållbar organisation och ett lönsamt företag?

I en allt mer digitaliserad värld kommer de företag och ledare som konsekvent bygger sitt förtroendekapital, internt och externt, att vara vinnare.

Ett robust och hållbart förtroendekapital börjar med det förtroenderika ledarskapet. Det börjar i toppen där makten finns och det börjar med att leda dig själv.

Välkommen till en praktiskt workshop för dig som är VD, styrelseledamot eller medlem av en ledningsgrupp.

Under två heldagar med ca tre veckors mellanrum får du inspiration, tid till reflektion och verktyg för att utveckla ditt förtroenderika ledarskap. Vi träffas i en lugn och kreativ miljö och arbetar utan digitala redskap som mobil och dator. Antalet deltagare är begränsat för att ni skall få tid till reflektion och tid att utbyta erfarenheter med varandra.

Dag ett:

 ·      Vad innebär ett förtroenderikt ledarskap och varför är det viktigt?

·      Vem är du som ledare? Vad innebär integritet och lågt självfokus för dig?

·      Hur agerar du som ledare? Håller du vad du lovar och skapar du resultat?

Dag två:

·      Reflektioner och tankar kring den första dagen.

·      Hur kommunicerar du som ledare? Bygger du förtroende internt och externt?

·      Förtroendets fem F – din ledstång för att bygga förtroendekapital. 

Med många års erfarenhet av att bygga förtroende vet jag att de företag och ledare som bygger ett långsiktigt och hållbart förtroende kommer att vara vinnare. Efter min operativa erfarenhet som VD har jag arbetat i styrelser under de senaste tio åren. Jag vet vad som fungerar i praktiken vilket workshopen bygger på.

Vill du utveckla ditt förtroenderika ledarskap på riktigt? Då är du varmt välkommen till två förtroenderika dagar!

Fakta kring workshopen:

Datum:          14 november och 3 december 09.00 – 17.00, frukost från 08.15

Plats:             Kornheddinge kvarn, 20 minuter från Malmö och 45 minuter från Helsingborg,

Webbplats: http://www.kornheddingekvarn.se/

Kostnad:        15 000 kr exklusive moms. Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Avbokning: Anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta platsen efter avstämning med mig.