I en alltmer digitaliserad värld kommer förtroende att vara den viktigaste valutan – de företag som konsekvent bygger sitt förtroendekapital kommer att vinna. Det handlar om människor och ledarskap och  det börjar i toppen. Med att leda andra och att leda sig själv. 

Vill du bygga förtroendekapital på riktigt? I din verksamhet eller som ledare? 

Mina tjänster anpassas utifrån dina/era behov och hur långt ni har kommit i att bygga förtroendekapital.

 

Styrelsearbete

 • Som ordförande
 • Som ledamot
 • Ordförande eller ledamot i valberedning

Rådgivning

 • I ägarfrågor
 • Utformande av ägardirektiv
 • I styrelsefrågor
 • Styrelseutvärdering

Föreläsning - förtroendekapitalismens grunder

 • För styrelse
 • För ledningsgrupp
 • För hela företaget

Workshop - förtroendekapital i praktiken

 • För styrelse
 • För ledningsgrupp
 • För hela företaget

Individuellt ledarstöd

 • Till ägare
 • Till styrelseordförande/styrelseledamot
 • Till vd