I en alltmer digitaliserad värld kommer förtroende att vara den viktigaste valutan – de företag som konsekvent bygger sitt förtroendekapital kommer att vinna. Det handlar om människor och ledarskap och  det börjar i toppen. Med att leda andra och att leda sig själv. 

Vill du bygga förtroendekapital på riktigt? I din verksamhet eller som ledare? 

Mina tjänster anpassas utifrån dina/era behov och hur långt ni har kommit i att bygga förtroendekapital.

 

Styrelsearbete

 • Som ordförande

 • Som ledamot

 • Ordförande eller ledamot i valberedning

Rådgivning

 • I ägarfrågor

 • Utformande av ägardirektiv

 • I styrelsefrågor

 • Styrelseutvärdering

Föreläsning - förtroendekapital i praktiken

 • Så byggs förtroendekapital i en digital värld

 • Så byggs förtroendekapital mot kund och medarbetare

 • Så byggs förtroendekapital från ägare till kund

 • Vill du boka mig som föreläsare? Kontakta Eleni på Vi och Vänner, eleni@viochvanner.se

Workshop - förtroenderikt ledarskap

 • För dig som arbetar i styrelse

 • För dig som arbetar som VD

 • För dig som arbetar i ledningsgrupp

Individuellt ledarstöd

 • Till ägare

 • Till styrelseordförande/styrelseledamot

 • Till vd