Värderingar

 

Alltid arbeta för att öka det reella förtroendekapitalet och därmed skapa långsiktigt värde.

 


Förtroende

 
tillit-fortroende-arbetslivet.jpg

Aldrig acceptera uppdrag i bolag som inte delar mina värderingar.
Alltid vara ärlig och uppriktig mot mig själv.
Alltid känna att jag kan bidra.
Aldrig vara rädd för att säga min mening.
Alltid ha modet att fatta obekväma beslut.


Oberoende

vit-unik-oberoende-fågel-85320213.jpg
 

Alltid vara oberoende, dvs inget eget ägande i de bolag jag är engagerad i
Aldrig vara ekonomiskt beroende av ett enskilt styrelseuppdrag, dvs att ett uppdrag står för stor del av mina intäkter


Se gärna mina tidigare och nuvarande styrelseuppdrag, klicka här