5 goda råd som bygger ditt professionella förtroendekapital

5 goda råd som bygger ditt professionella förtroendekapital

I en alltmer digitaliserad värld blir fysiska möten än mer värdefulla. Vid ett första möte är den första minuten avgörande och ordspråket "You never get a second chance to make a first impression" stämmer väl in. Varje möte därefter ger dig möjlighet att bygga förtroendekapital eller att minska det som du redan byggt upp.

Nedan följer några råd som passar vid såväl styrelsemöten, ledningsmöten, interna möten, kundmöten och övriga externa möten.

Read More

Det är dags att återskapa förtroendet

Det är dags att återskapa förtroendet

Jag har arbetat med förtroende i olika former sedan mitten av 90-talet och är övertygad om att förtroende är den nya valutan i en digital värld. Det som inte kan digitaliseras kommer att bli alltmer värdefullt - och förtroende är i högsta grad något som handlar om människor.

 

Read More

"Unselling" bygger förtroendekapital

"Unselling" bygger förtroendekapital

Försökte översätta "Unselling" men kunde inte hitta rätt ord - engelska språket har en klar fördel framför det svenska. Scott Stratten är lika träffsäker i denna som i "Unmarketing". På ett ärligt, enkelt och inspirerande sätt förklarar Scott varför normalt sälj inte fungerar och vad som krävs för att bygga sitt varumärke i den digitala tid vi lever i.

Read More

Med önskan om ett förtroenderikt år!

Med önskan om ett förtroenderikt år!

När det är dags att blicka tillbaka på 2015 ser jag ett år med förtroendekriser i olika typer och storlekar av bolag som t.ex. Volkswagen, Industrivärden, Rikshem och Swedbank. Och allt handlar om människor och deras agerande, för egen vinning, eller för att maximera försäljning och vinst i bolaget. 

Read More