Beskattning av styrelsearvoden

Beskattning av styrelsearvoden

I tisdags den 23 januari fick jag förtroendet att representera den yrkesgrupp som jag tillhör, professionella styrelseledamöter, tillsammans med Styrelseakademien och Ersättningsakademien vid ett möte med Skatteutskottet.

Vid mötet förmedlade jag min syn på konsekvenserna av Högsta Förvaltningsdomstolens dom att styrelsearvoden skall beskattas som inkomst av tjänst.

Read More

Frågor Du bör ställa innan Du tackar ja till ett styrelseuppdrag

Frågor Du bör ställa innan Du tackar ja till ett styrelseuppdrag

I förra veckan träffade jag en VD på ett medelstort icke noterat bolag. Sist vi sågs var för knappt ett år sedan, då han precis tackat ja till sitt första styrelseuppdrag. Jag var spänd på att få veta om uppdraget hade motsvarat hans förväntningar och frågade "Hur har det gått, blev det som Du tänkt"?

Read More

Vill Du som VD ha kontakt med Dina kunder - på riktigt?

Vill Du som VD ha kontakt med Dina kunder - på riktigt?

När vi i styrelsearbetet fattar beslut om strategier som fokuserar på kund är uppföljningen av dessa styrelsens ansvar. Genomförandet ansvarar VD för tillsammans med den operativa ledningen. Att VD verkligen lever som han lär och föregår med gott exempel är avgörande för om organisationen i sin helhet skall förstå vikten av fokus på kunden och att bygga företagets varumärke.

Read More