5 goda råd som bygger ditt professionella förtroendekapital

I en alltmer digitaliserad värld blir fysiska möten än mer värdefulla. Vid ett första möte är den första minuten avgörande och ordspråket "You never get a second chance to make a first impression" stämmer väl in. Varje möte därefter ger dig möjlighet att bygga förtroendekapital eller att minska det som du redan byggt upp.

Nedan följer några råd som passar vid såväl styrelsemöten, ledningsmöten, interna möten, kundmöten och övriga externa möten.

  1. Kom i tid - av respekt för övriga deltagare i mötet. Att använda en ursäkt som att du fick ett viktigt samtal och därav är sen, visar bara på att detta mötet inte är något du prioriterar och därmed är deltagarna inte viktiga för dig. Måste du boka av på grund av en akut situation, var tydlig med varför. Att vara extra tidig är en bonus - du hinner "landa in", ta en kaffe och prata med kollegor/deltagare.

  2. Stäng av mobilen - alternativt sätt den i "stör ej" läge. Måste du ha mobilen på krävs det en god anledning som du behöver tydliggöra innan mötet startar. Lägg mobilen med skärmsidan ner, en ständigt upplyst skärm av meddelande är störande. Att mobilen hela tiden pockar på uppmärksamhet gör att vi inte är närvarande fullt ut.

  3. Var påläst och engagerad - att inte ha sökt och läst in material/information visar på ett ointresse och låg professionalitet. Möte med en ny kund? Du har alla möjligheter att överraska på ett positivt sätt genom att vara verkligt påläst om bolaget och deras verksamhet.

  4. Var intresserad och ärlig - att verkligen vara intresserad innebär att du lyssnar för att förstå och inte för att replikera. En genuint intresserad person med lågt självfokus som har ögonkontakt vill vi gärna fortsätta att samtala med. Våga vara ärlig och tydlig, en ja-sägare som inte har någon egentlig synpunkt litar vi inte på.

  5. Respektera mötestiden - och de andra deltagarna. Att under sittande möte säga att man tyvärr måste gå tidigare utan god anledning duger inte. Mötesledaren har ett ansvar att alltid avsluta inom utsatt tid, men deltagarna bör också ha en känsla för när tiden börjar ta slut och det är dags att hålla fokus på agendan.

Ta dig tid att reflektera efter mötet. Var det ett bra och effektivt möte med högt i tak? Fattades kloka och tydliga beslut? Vad kunde varit bättre? Skapade du värde under mötet? Ta ansvar för att komma med återkoppling om det finns något att förbättra.

Simon Sineks kloka ord passar bra som avslutning:

"Being present is a selfless activity - we are not present until others say we are"