Boktips - "How Women Rise"

Både under min tid som operationell ledare och i mitt arbete som mentor/rådgivare till företagsledare ser jag hur vi kvinnor har vanor som hindrar oss från att göra den karriär vi vill. Har precis läst en bok som jag varmt vill rekommendera.

"How Women Rise" pekar på 12 vanor som hindrar kvinnor att nå framgång. Intressant nog visar den även på samma vanors styrka. Den innehåller verkliga case och konkreta råd för att förändra beteenden. Boken publicerades för några månader sedan och finns än så länge bara på engelska och därav blir detta inlägg en kombination av engelska och svenska.

Jag har valt fyra av de vanor som boken tar upp och samma vanors styrka är: (min egen fria översättning till svenska):

  • Reluctance to claim your achievements - Motvillighet att ta äran åt sig för ett bra jobb. Styrkan är en genuin ödmjukhet i att erkänna andras insatser.
  • Expecting others to spontaneously notice and reward your contributions - Förväntan av andra att spontant se och belöna vad du gjort. Styrkan är att inte vara skrytsam.
  • Overvaluing expertise - Övervärdera expertis. Styrkan är rotad i en hälsosam respekt för de kunskaper som jobbet kräver och villigheten att arbeta hårt för att bemästra dem.
  • Building rather than leveraging relationships - Att bygga relationer utan att använda dem för rekommendationer m.m. Styrkan i denna är att värdera människor för vem de är och inte vad de kan göra för dig.

För egen del känner jag t.ex. igen mig i att övervärdera expertis då jag vid flera tillfällen tänkt att jag måste kunna i princip allt för att skapa förtroende i min roll. Som ledare behöver du dock inte vara expert på allt själv, i din organisation och i dina medarbetare finns kunskapen du behöver bara du ger dem ditt förtroende.

Jag får ofta frågan om vem som hjälpt mig i min karriär. Svaret är mina manliga chefer genom åren som sett min potential och gett mig självförtroendet att våga ta nästa steg på karriärtrappan. Ett stort och varmt tack till er!

Med tanke på detta rekommenderar jag alla som vill göra karriär att välja era chefer/ledare med omsorg. En erfaren ledare med hög integritet och lågt självfokus betyder mycket och är en ovärderlig hjälp på vägen.

Thank you Sally Helgesen and Marshall Goldsmith for a wonderful and practical book!