Omvänt Mentorskap

Ett av mina uppdrag är som ordförande i den ideella föreningen Campus Helsingborgs Vänner. Syftet med föreningen är att vara en brygga mellan teori och praktik, vilket innebär näringslivet i regionen och Lunds Universitets Campus Helsingborg. Våra medlemsföretag betalar en årlig medlemsavgift som vi använder för aktiviteter där studenter och näringsliv möts – ett viktigt uppdrag.

Under 2016 lyssnade jag till Jonas Hammarberg och Christer Olsson som bägge talade varmt om vilken insikt en yngre person gav som mentor i vår digitaliserade värld. Tack för inspirationen!

November 2016 startade Campus Vänner programmet Omvänt mentorskap där vi matchar en student med en person från våra medlemsföretag. Vi såg nyttan för näringslivet i att få svar på morgondagens stora utmaning - hur attraherar vi och behåller rätt kompetens? Utöver detta ger studenten som mentor en bild av den yngre generationens perspektiv vilket genererar omvärldsbevakning.

Min mentor heter Sofie Bergdahl, före detta student vid Service management och därefter vd för Lunicore, Lunds universitets studentkonsultbolag. Jag vill gärna dela med mig av de värdefulla reflektioner som våra samtal har gett.

Val av arbetsgivare sker mer på grund av vad studenter/vänner som man har förtroende för väljer än vad som finns annonserat på LinkedIn. Jag insåg snabbt att ett antal "sanningar" inte stämde.

En medarbetarundersökning och ett utvecklingssamtal per år räcker inte. Frekvent återkoppling är viktig - i dagens digitala värld är snabba "likes" i sociala medier vardagsmat och att bli sedd och att bli bekräftad är avgörande, men det måste ske på ett genuint och ärligt sätt.

Jag har lärt mig att morgondagens medarbetare ställer krav på att:

  • det finns ett tydligt syfte - varför finns företaget och den produkt/tjänst man säljer?
  • man kan visa på vilket värde man skapar för medarbetare, kunder och övriga intressenter.
  • det finns tydliga värderingar och att man lever dem på "riktigt".
  • att ledarskapet måste ha en tonvikt på värden som förtroende, ödmjukhet, transparens, kommunikation och engagemang.

Företag måste arbeta strategiskt med att bygga sitt arbetsgivarvarumärke och att skapa en stark och hållbar företagskultur. Det går inte att ha en uppförandekod på sin hemsida som man inte lever i organisationen. Morgondagens medarbetare har höga förväntningar på ledarskap, etik och moral.

Jag bad Sofie att ge sin syn på vad vårt samarbete betytt för henne:

För min del har det omvända mentorskapet varit värdeskapande på många olika plan. Dels har det utgjort ett forum för mig att resonera kring min egen generations beteenden och drivkrafter, samt hur dessa kan uppfattas utifrån.

Jag tror att det är väldigt viktigt att vara ödmjuk för att generationers olikheter också kan skapa en hel del underliggande antaganden eller missförstånd, varför det är betydelsefullt för mig att lyfta denna diskussionen upp till ytan. Därtill skulle jag säga att möjligheten att få ta del av Kristinas tankar, erfarenheter och kompetens utgör den andra viktiga delen.

Jag känner mig väldigt tacksam över vårt samarbete och jag tror väldigt starkt på att erfarenheter och nytänkande hela tiden bör utmana varandra, för att vi ska utvecklas och komma framåt – inte minst i det snabbt förändrade samhället som vi lever i idag”.

Precis som Sofie känner jag mig mycket tacksam över vårt samarbete och kan varmt rekommendera ett omvänt mentorskap, genom Campus Helsingborgs Vänner eller någon annan plattform beroende på var i Sverige du befinner dig.