Bygg ditt professionella förtroendekapital

I vår digitala värld kommer förtroende att spela en allt mer avgörande roll. Det fysiska mötet sker inte lika ofta och kommer att ha ett större värde. Vi vill göra affärer med någon vi gillar och har förtroende för. Lika lätt väljer vi bort dem som vi inte litar på eller upplever som osympatiska.

Förtroende spelar en stor roll för kunder, medarbetare, investerare och externa intressenter när dessa väljer varumärke, arbetsgivare, investeringar och samarbetspartners.

Förtroende tar lång tid att bygga och går snabbt att rasera. Det handlar om människor och hur vi agerar i vårt professionella liv.

Förtroendekapitalet är en del av varumärket - företagets och ditt personliga varumärke. Det behöver byggas och vårdas.

Råd till dig som vill bygga professionellt förtroendekapital:

  • Var en god och engagerad lyssnare - Det är stor skillnad mellan att lyssna för att verkligen vilja förstå eller att lyssna för att replikera. Ditt engagemang och intresse för motparten visar du genom att se till att ni har ett ostört samtal (vilket bl.a. innebär att stänga av mobilen).

  • Kommunicera tydligt och transparent - Tydliggör vad dina förväntningar är och säkerställ att du har lyssnat in motpartens. Tyvärr har många samarbeten gått fel då man "trott" något som inte varit uttalat och som inte stämde.

  • Var ärlig - Gör du fel, erkänn direkt och rätta till. Att stoppa huvudet i sanden och hoppas att problemet försvinner av sig självt har sällan varit en lyckad metod.

  • Var kompetent och kunnig - Detta innebär att du hela tiden utökar din kunskap och lär dig mer för att ha trovärdighet inom ditt område. I dagens snabba värld är omvärldsbevakning och intresse för vad som händer avgörande.

  • Leverera resultat - Håll vad du lovar och gör det du sagt att du skall göra.

  • Ha hög integritet - Var sann, äkta, rättvis och modig. Stå upp för dina värderingar och ha mod att säga ifrån. Citat av CS Lewis

"Integrity - doing the right thing even when no one is watching"

  • Ha lågt självfokus - Med detta menas att du i första hand tänker på motparten, därefter vad ni tillsammans kan åstadkomma och sist tänker på dig själv. Motsatsen högt självfokus är en person som talar oavbrutet om sin egen förträfflighet och sällan lyssnar på någon annan.

Jag önskar dig ett gott nytt förtroendefullt 2018!