Varför inte "styrelseproffs"?

Den frågan ställde Jan Wifstrand i inbjudan och live på scen till mig när jag medverkade i Rapidus Baren förra veckan. Fler har undrat hur jag tänker och här kommer svaret.

År 2009 lämnade jag mitt sista operativa uppdrag som VD för Micro Holding (publ) och valde att starta ett eget bolag med inriktning på styrelsearbete och förtroendekapital. Vid det tillfället var jag engagerad i två styrelser och kände att den yrkeserfarenhet jag förvärvat var värdefull i styrelsearbetet.

När jag skulle välja yrkestitel insåg jag att det var kutym att kalla sig "styrelseproffs". Dessa styrelseproffs var oftast män 60+ som i många fall framhöll "Jag är styrelseproffs och sitter i en del styrelser". För mig var "proffs" något man använde inom sportens värld mer än i näringslivet.

Jag var 51 och tänkte arbeta i minst 15 år framöver. Dessutom såg jag styrelsearbete som ett yrke. Och inte tänkte jag "sitta" i några styrelser, jag tänkte arbeta i styrelser. Obs, förväxla inte arbeta i styrelser med att vara operativ för det var aldrig min tanke. Tydliga roller är avgörande för ett bra styrelsearbete och styrelsen skall hålla sig på strategisk nivå och låta VD ansvara för det operationella arbetet.

Jag bestämde mig - mitt yrke är professionell styrelseledamot och inte styrelseproffs. Som professionell styrelseledamot är mitt mål att skapa mesta möjliga värde för aktieägarna genom att alltid se till bolagets bästa. Jag bygger förtroendekapital genom min kompetens, min erfarenhet, mitt oberoende och min integritet.

Efter något år deltog jag i programmet Styrelsekraft och fick där uppgiften att tänka kring min personliga styrelsekod och det jag kom fram till gäller även idag.

Min personliga styrelsekod är följande:

  • Aldrig acceptera uppdrag i bolag som inte delar mina värderingar
  • Alltid vara ärlig och uppriktig mot mig själv
  • Alltid känna att jag kan bidra
  • Aldrig vara rädd för att säga min mening
  • Alltid ha modet att fatta obekväma beslut
  • Aldrig vara ekonomiskt beroende av ett enskilt styrelseuppdrag, dvs att ett uppdrag står för stor del av mina intäkter
  • Alltid vara oberoende, dvs inget eget ägande i de bolag jag är engagerad i
  • Alltid arbeta för att öka det reella förtroendekapitalet och därmed skapa långsiktigt värde.

Ett reellt förtroendekapital är inte något mjukt och fluffigt - det är hårt och mätbart och syns i bolagets balansräkning under goodwill. Det byggs internt och externt under lång tid, det behöver vårdas och mätas.

Slutligen - givetvis är det viktigaste inte vad du kallas, professionell styrelseledamot eller styrelseproffs, utan vad du konkret bidrar med för att skapa värde i det bolag du är engagerad i.

Vill du veta hur du bygger ditt professionella förtroendekapital, hittar du det här.