Det är dags att återskapa förtroendet

Jag har arbetat med förtroende i olika former sedan mitten av 90-talet och är övertygad om att förtroende är den nya valutan i en digital värld. Det som inte kan digitaliseras kommer att bli alltmer värdefullt - och förtroende är i högsta grad något som handlar om människor.

Förtroende tar lång tid att bygga och kan raseras på kort tid för att citera Warren Buffet

"It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently"

Idag är det mer relevant än någonsin och definitivt en styrelsefråga med en fast punkt på styrelsens agenda. Förtroendekapital är inte något mjukt och fluffigt utan något hårt och mätbart som har ett värde både i resultaträkning genom omsättning (vad är ett företag utan kunder?) och i balansräkningen genom goodwill.

Edelman är en global kommunikationsbyrå som under 17 år har genomfört en förtroendemätning i 28 länder. Skalan är från 1 till 100 där ett resultat under 50 visar på misstroende, 50-59 är neutrala och över 60 känner förtroende. Förra årets siffror, 2016 anges inom parentes nedan.

Så vad visar siffrorna?

Förtroendet sjunker på ett sätt som är skrämmande.

Globalt förtroendeindex är 47 (50), Sveriges resultat är låga 37 (37) dvs samma som 2016. Högst förtroende har man i Indien med 72 (65).

Förtroendet för formella auktoriteter har sjunkit och är lågt både globalt och extremt lågt i Sverige.

I den svenska undersökningen är förtroendeindex för

  • näringslivet generellt 46 (46)
  • vd 31 (42)
  • styrelse 29 (37)

Jag har endast valt att ta med en liten del av undersökningen. Vill du läsa mer finns Edelmans Trustbarometer 2017 här.

Förtroendet är lågt för att företag förväntas att göra rätt för sig och det upplever man att de inte gör. Exempel på det är höga löner och bonusar till chefer, flytt till ett annat land för att slippa betala skatt, att ta och ge mutor.

Företag gör inte det de säger att de skall göra, man talar mycket och vackert men det finns ingen substans under ytan. Detta har pågått under en längre tid och nu har människor tappat förtroendet och slutat att lyssna.

Konsekvenser av detta är rädsla och ett lågt förtroende för systemet. I Edelmans undersökning för 2016 var förtroendet högst för en expert inom sitt område, därefter för någon som var lik personen som svarade. I årets undersökning har dessa bytt plats och jämlikar är mest trovärdiga.

Enligt Edelman har 59% förtroende för sökmotorer och 41% på mänskliga journalister.

Vi lever i en ”echo chamber” där fakta betyder mindre och information som stödjer något vi inte tror på ignoreras. Jag har läst två artiklar som skrämmer mig med tanke på det vi kallar för Big Data.

Motherboard Vice har publicerat en artikel som menar att valet i USA var riggat med Facebook algoritmer, läs mer.

The Guardian publicerade för några veckor sedan en artikel om en fransk journalist som bad Tinder att få ut sin data och informationen uppgick till 800 sidor, läs mer.

Den nya lagstiftningen kring personuppgifter kan upplevas som svår och onödig, men i ljuset av ovanstående är GDPR (General Data Protection Regulation) viktig och behövs. Läs mer om GDPR.

Det en lång väg tillbaka och vi måste börja nu med att återskapa det förlorade förtroendet. Verksamheter behöver ha ett tydligt syfte för att vara trovärdiga och syftet behöver vara mer än att bara göra vinst. Affärsnytta ihop med hållbarhet och socialt ansvar kan låta uttjatat men nu gäller det på riktigt om vi vill attrahera morgondagens talanger och bygga lojala kundrelationer.

De företag som konsekvent bygger sitt förtroendekapital kommer att vinna.

Det handlar om människor och ledarskap och det börjar i toppen med ägare, styrelse och VD.

Det handlar om integritet, ärlighet, transparens och lågt självfokus.

Jag avslutar med ett citat av Erik Schmidt, tidigare vd för Google

"I en uppkopplad värld är förtroende den viktigaste valutan"