Bygger du professionellt förtroendekapital?

När jag tittar i backspegeln fortsatte förtroendekriserna under våren, både i näringslivet och i politiken. 

Förtroende är viktigt och påverkar alla dina relationer - internt och externt. Det är avgörande om du skall attrahera framtidens medarbetare, bygga lojala kundrelationer och få investerare att vilja satsa pengar.  Sist men inte minst påverkar förtroende vår kommunikations trovärdighet. 

Hur byggs då förtroendekapital?

Förtroendekapital byggs av människorna som företräder företaget. Vi som arbetar i styrelsen och i ledningen måste föregå med gott exempel.

Ett reellt förtroendekapital skapar långsiktigt värde i balansräkningen och byggs över tid. Värdet skall vårdas för tyvärr går det snabbare att rasera än att bygga.

Vill du bygga ditt professionella förtroendekapital? Fundera då på följande frågor:

  • Håller du vad du lovar? 
  • Föregår du med gott exempel? 
  • Är du transparent?
  • Är du tydlig med dina förväntningar?
  • Har du mod att ställa de frågor som krävs och att säga din mening?
  • Lyssnar du för att förstå eller lyssnar du för att replikera? Det är en stor skillnad.
  • Har du lågt självfokus? Är du ärligt och uppriktigt mer intresserad av andra än av dig själv? Letar du efter en lösning som är bäst för bägge parter?

Bland mina boktips finns "Speed of trust" av Stephen M.R. Covey som jag varmt rekommenderar om du vill läsa mer om ett förtroenderikt ledarskap.