Vad är styrelsens största utmaningar med tanke på digitaliseringen?

I samband med StyrelseAkademien Skånes årsstämma höll @Jonas Hammarberg ett mycket uppskattat och inspirerande föredrag kring digitaliseringen.

Vi ställde följande fråga till Jonas:           

”Vad är styrelsens största utmaningar med tanke på digitaliseringen och vad man bör prioritera?”

Jonas svarade:

Den största utmaningen är som för alla ledare att få det att hända och i styrelsen börjar det med att skapa Sense of Urgency, den där känslan av att vi både vill och måste agera – och känslan måste delas av alla, dvs ägare, styrelse, VD, ledningsgrupp, ledare och medarbetare som alla ska vara medansvariga på resan.

Det blir viktigt att VD har digitaliseringen och dess utmaningar top of mind och styrelsen måste helt enkelt säkerställa att såväl styrelsen själva har rätt kompetens för uppdraget framåt (dvs tillsätta digital kompetens), att VD har rätt bakgrund för att förstå och behärska det uppdrag som ligger framför – att forma den digitala visionen, bryta ned den i en strategi och därefter faktiskt få det att hända.

VD behöver brinna för frågan och vara den som motiverar och engagerar, bekräftar och bekraftar längs vägen – genom sitt eget ledarskap och därefter framförallt genom andra. Den digitala resan börjar och slutar med ledarskapet – börjar i den traditionella ordningen som vi har det just nu (Top/Down eller Inside/Out hur vi väljer att se det), men slutar förhoppningsvis i en organisation som är mer horisontell och i hög grad leder sig själv. Och första steget är att samlas runt frågan och skapa samsyn – i frågan om digitaliseringens utmaningar

Dessa fyra frågor i kontexten Digitaliseringens utmaningar och möjligheter kan hjälpa till att skapa lite energi i rummet:

  • Vad är det vi vet att vi vet idag?
  • Vad är det vi vet att vi inte vet?
  • Vad är det vi inte vet att vi egentligen vet – kompetens (data, svar, förmågor etc.) som individer i vår organisation eller i vårt nätverk faktiskt har men som vi inte kapitaliserar på idag?
  • Vad är det vi inte vet att vi inte vet

Tack Jonas för en engagerande föreläsning! Nu är det upp till oss i styrelsen att arbeta med digitaliseringen och ledarskapet.

Tack alla ni som var där och bidrog med ert engagemang under dagen!