Årets StyrelseAkademi 2016 är Skåne

Stolt och glad att få ta emot utmärkelsen Årets StyrelseAkademi 2016 av Per Westerberg, ordförande i StyrelseAkademien Sverige.

Motiveringen lyder:

StyrelseAkademien Skåne har under det gångna året, på ett mycket positivt sätt, engagerat sina medlemmar genom en palett med olika nya aktiviteter av hög kvalité som bidrar till att öka kunskapen inom styrelsearbetet. Föreningen och dess företrädare har visat att man ställer sig bakom StyrelseAkademiens värdegrund, gärna delar med sig av sina erfarenheter och sitt mycket breda nätverk, samtidigt som man aktivt och konstruktivt deltar i projekt som syftar till att ta fram nya tjänster och arbetsverktyg som kan användas av alla föreningar inom StyrelseAkademien.

Under året har man dessutom visat på en stor medlemsökning och betydligt fler aktiviteter än tidigare år. Vi anser att föreningen har en mycket bra grund att stå på och stora möjligheter att fortsätta sin tillväxt även under kommande år tillsammans med olika aktörer inom regionens näringsliv.

Vi i styrelsen vill tacka alla våra medlemmar och samarbetspartners för ert engagemang under året. Detta pris tillhör er lika mycket som det tillhör oss.

Arbetet med att skapa bästa möjliga medlemsnytta har precis påbörjats och det fortsätter under 2017!