Du måste föregå med gott exempel om Du vill bygga förtroendekapital

Under årets första veckor har det redan inträffat flera förtroendekriser.

I fackförbundet Kommunal har förbundskassör Anders Bergström avgått efter Aftonbladets granskning av förbundet samt handelsbolaget Lyrans verksamhet och ekonomi. Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, har förklarat att man kommer att vidta åtgärder framöver. Vad hon valt att inte förklara är vem som bär ansvaret för det som hänt. 1.400 medlemmar har redan bestämt sig för att lämna Kommunal enligt medias rapportering.

Margot Wallström har fått en lägenhet på Östermalm genom Kommunal. Hon menar att hon inte har fått korrekt information av samma Annelie Nordström och att Kommunal inte går att lita på. Kanske är en mer adekvat frågeställning om det är etiskt korrekt av Wallström att acceptera en lägenhet från Kommunal?

Jag är inte insatt i fackförbundets verksamhet eller politiken, men det finns en likhet med näringslivet - någon är alltid ansvarig.

I december fick Rikshems vice VD Ilija Batljan lämna jobbet sedan det uppdagats att han fått ett hyreskontrakt på Östermalm och initierat privata fastighetsaffärer. Styrelsen förlorade förtroendet för honom och tillsatte direkt en oberoende granskning av bolaget, vilket jag uppfattar som positivt.

Det finns en uppförandekod publicerad på Rikshems hemsida. Enligt denna skall alla anställda ställa följande frågor till sig själva:

  • Är mitt handlande/beslut lagligt?
  • Är det beslut jag är på väg att ta i enlighet med Rikshems grundvärderingar?
  • Har jag övervägt om Rikshems goda anseende påverkas?
  • Känns mitt handlande rätt och har jag tänkt över konsekvenserna av mitt handlande?
  • Kan någon av Rikshems intressenter påverkas negativt av mitt agerande?
  • Har jag, vid behov, sökt råd så att jag kan ta ett väl underbyggt beslut?
  • Finns det något alternativt sätt att agera för att undvika potentiell konflikt eller oenighet?
  • Hur skulle det kännas om den åtgärd jag vidtar idag hamnar i tidningen eller på TV imorgon?
  • Föregår jag med gott exempel?

Källa: Rikshems uppförandekod på www.rikshem.se 

I ett flertal bolag finns liknande uppförandekoder, risken är att de endast blir ett dokument som ingen följer. För att de skall efterlevas krävs ledare som går från ord till handling och föregår med gott exempel.

Vi som arbetar i styrelser har ett stort ansvar i att värderingar, etik och god moral efterföljs. Det ansvaret måste vi ta på stort allvar när vi rekryterar VD till de bolag vi arbetar i. VD är den största kulturbäraren inom organisationen. En VD som inte tar bolagets värderingar på allvar och föregår med gott exempel bör bytas ut. Om styrelsen inte agerar är risken stor att bolaget förlorar sitt förtroendekapital.

Föregår Du med gott exempel? Bygger Du förtroendekapital?

Jag arbetar som professionell styrelseledamot och förtroendekapitalist. Mina inlägg är helt baserade på min erfarenhet och mina egna tankar.