Tydliga ägare bygger förtroendekapital

När skall mindre och medelstora ägarledda bolag ta in externa ledamöter? När behöver bolag ta styrelsearbetet till nästa nivå? Dessa två frågor kommer ofta upp i diskussioner kring bolagsstyrning.

För en tid sedan fick jag en fråga från en av ägarna i ett mindre bolag som sökte en extern styrelseledamot och undrade om jag var intresserad. Följande diskussion utspelade sig:

"Vad förväntar ni er att jag skall tillföra?" frågade jag.

"Det tänkte vi att du kunde tala om för oss" fick jag till svar...

"Hur kommer det sig att ni funderar på att ta in en extern ledamot"? undrade jag då.

"För att alla vi pratar med säger att vi behöver ha en professionell styrelse" blev svaret...

Här avslutade jag vår ordväxling genom att föreslå ägarna att fundera över följande:

 
  • Vad är era intentioner med bolaget?
  • Vad krävs för att uppnå dessa intentioner?
  • Vad är era tankar kring det långsiktiga styrelsearbetet? Vad är behovet?
  • Vad är era förväntningar på en ny styrelse?
  • Vill ni fortfarande bestämma allt själva?

Den sista frågan är den viktigaste och bör egentligen komma först. Är ägarna inte villiga att dela beslutsmakten med någon annan bör de inte ta in externa ledamöter.

En styrelse måste ha mandat från ägarna för att skapa värde.
Tydliga ägare bygger förtroendekapital