Med önskan om ett förtroenderikt år!

När det är dags att blicka tillbaka på 2015 ser jag ett år med förtroendekriser i olika typer och storlekar av bolag som t.ex. Volkswagen, Industrivärden, Rikshem och Swedbank. Och allt handlar om människor och deras agerande, för egen vinning, eller för att maximera försäljning och vinst i bolaget. 

Men det handlar också om ledarskap..........

Glädjande nog ser jag ser ett annat ledarskap med ett större fokus på medarbetare och kund. 

Johan Dennelind, koncernchef på Telia har ett stort fokus på kund och menar vad han säger, på Johans visitkort står det koncernchef och kundansvarig. Läs mer om hur Johan vann mitt förtroende i ett tidigare inlägg  Är kundfokus hos VD olika beroende på hur stort bolaget är?

Martin Lundstedt, ny VD på Volvo, möter pressen i sin första intervju på en service verkstad för Volvo lastbilar, ute bland medarbetarna.  När SvD frågade honom: "Om man väcker dig mitt i natten - vad är största utmaningen för att få till en vinstökning?" svarade Martin Lundstedt "Fortsätta att fokusera på kunderna, det är alltid det i slutändan som ger en sund position". Hela intervjun på SvD finns här

Förtroende kommer att betyda ännu mer framöver. De företag som fokuserar på att bygga ett reellt förtroendekapital kommer att vara mer hållbara, attraktiva och lönsamma.

Vi som arbetar i ledande positioner, i styrelser och ledningsgrupper, har ett ansvar att implementera och säkerställa efterlevnaden av etiska och sunda värderingar. Att vi själva följer dessa och lever som vi lär är en självklarhet. Först då skapas förtroende, både internt och externt, som skapar långsiktigt värde i bolaget.

Tack till alla er som har läst, delat och kommenterat mina inlägg under året.

Jag önskar er alla ett förtroenderikt 2016!