Vill Du bygga förtroende krävs lågt självfokus

För några månader sedan åt jag lunch tillsammans med en klok styrelseperson i mitt nätverk. Vi talade länge om vikten av att bygga förtroende oavsett vilken position man har. I slutet av vårt samtal beskrev han hur Ditt fokus skall vara om Du vill bygga förtroende.

Bild på modell för förtroende

Primärt fokus är på personen mitt emot Dig. Sekundärt är vad vi kan göra tillsammans. I tredje hand kommer Du själv.

Oavsett om Du arbetar i en styrelse eller operativt, är ledare eller medarbetare, och vill bygga förtroende måste Du inse:

Det handlar inte bara om Dig.