5 goda råd som bygger ditt professionella förtroendekapital

5 goda råd som bygger ditt professionella förtroendekapital

I en alltmer digitaliserad värld blir fysiska möten än mer värdefulla. Vid ett första möte är den första minuten avgörande och ordspråket "You never get a second chance to make a first impression" stämmer väl in. Varje möte därefter ger dig möjlighet att bygga förtroendekapital eller att minska det som du redan byggt upp.

Nedan följer några råd som passar vid såväl styrelsemöten, ledningsmöten, interna möten, kundmöten och övriga externa möten.

Read More

Boktips - "How Women Rise"

Boktips - "How Women Rise"

Både under min tid som operationell ledare och i mitt arbete som mentor/rådgivare till företagsledare ser jag hur vi kvinnor har vanor som hindrar oss från att göra den karriär vi vill. Har precis läst en bok som jag varmt vill rekommendera.

"How Women Rise" pekar på 12 vanor som hindrar kvinnor att nå framgång. Intressant nog visar den även på samma vanors styrka. Den innehåller verkliga case och konkreta råd för att förändra beteenden. Boken publicerades för några månader sedan och finns än så länge bara på engelska och därav blir detta inlägg en kombination av engelska och svenska.

Read More

Omvänt Mentorskap

Omvänt Mentorskap

Ett av mina uppdrag är som ordförande i den ideella föreningen Campus Helsingborgs Vänner. Syftet med föreningen är att vara en brygga mellan teori och praktik, vilket innebär näringslivet i regionen och Lunds Universitets Campus Helsingborg. Våra medlemsföretag betalar en årlig medlemsavgift som vi använder för aktiviteter där studenter och näringsliv möts – ett viktigt uppdrag.

November 2016 startade Campus Vänner programmet Omvänt mentorskap där vi matchar en student med en person från våra medlemsföretag. Vi såg nyttan för näringslivet i att få svar på morgondagens stora utmaning - hur attraherar vi och behåller rätt kompetens? 

Read More

Beskattning av styrelsearvoden

Beskattning av styrelsearvoden

I tisdags den 23 januari fick jag förtroendet att representera den yrkesgrupp som jag tillhör, professionella styrelseledamöter, tillsammans med Styrelseakademien och Ersättningsakademien vid ett möte med Skatteutskottet.

Vid mötet förmedlade jag min syn på konsekvenserna av Högsta Förvaltningsdomstolens dom att styrelsearvoden skall beskattas som inkomst av tjänst.

Read More

Det är dags att återskapa förtroendet

Det är dags att återskapa förtroendet

Jag har arbetat med förtroende i olika former sedan mitten av 90-talet och är övertygad om att förtroende är den nya valutan i en digital värld. Det som inte kan digitaliseras kommer att bli alltmer värdefullt - och förtroende är i högsta grad något som handlar om människor.

 

Read More

"Unselling" bygger förtroendekapital

"Unselling" bygger förtroendekapital

Försökte översätta "Unselling" men kunde inte hitta rätt ord - engelska språket har en klar fördel framför det svenska. Scott Stratten är lika träffsäker i denna som i "Unmarketing". På ett ärligt, enkelt och inspirerande sätt förklarar Scott varför normalt sälj inte fungerar och vad som krävs för att bygga sitt varumärke i den digitala tid vi lever i.

Read More

Frågor Du bör ställa innan Du tackar ja till ett styrelseuppdrag

Frågor Du bör ställa innan Du tackar ja till ett styrelseuppdrag

I förra veckan träffade jag en VD på ett medelstort icke noterat bolag. Sist vi sågs var för knappt ett år sedan, då han precis tackat ja till sitt första styrelseuppdrag. Jag var spänd på att få veta om uppdraget hade motsvarat hans förväntningar och frågade "Hur har det gått, blev det som Du tänkt"?

Read More

Med önskan om ett förtroenderikt år!

Med önskan om ett förtroenderikt år!

När det är dags att blicka tillbaka på 2015 ser jag ett år med förtroendekriser i olika typer och storlekar av bolag som t.ex. Volkswagen, Industrivärden, Rikshem och Swedbank. Och allt handlar om människor och deras agerande, för egen vinning, eller för att maximera försäljning och vinst i bolaget. 

Read More

Vill Du som VD ha kontakt med Dina kunder - på riktigt?

Vill Du som VD ha kontakt med Dina kunder - på riktigt?

När vi i styrelsearbetet fattar beslut om strategier som fokuserar på kund är uppföljningen av dessa styrelsens ansvar. Genomförandet ansvarar VD för tillsammans med den operativa ledningen. Att VD verkligen lever som han lär och föregår med gott exempel är avgörande för om organisationen i sin helhet skall förstå vikten av fokus på kunden och att bygga företagets varumärke.

Read More